Krásné novoroční odpoledne,

dnes je 1. ledna 2018 a já píšu na stránky Měsíčního království svůj první vzkaz.

Místo jednoduchého radostného výkřiku: „ Hurá, vše je hotovo a připraveno podle plánu!“ musím upřímně napsat, že to tak není.

Přála jsem si spojit první den používání dívčího Lunáře pro rok 2018 se spuštěním Měsíčního království, místa, kam se mohou malé i velké holky obracet pro informace, podporu a kontakty. Bylo by to kompletní, dokončené, elegantní… ale ukázalo se, že v tuto chvíli není v mých silách obyčejné ženy se čtyřmi dětmi dát to celé tak rychle dokupy. Moje víra v prospěšnost projektu Měsíčního království ale zůstává stejná, tak jako moje chuť ho dokončit. Jen to jde pomaleji, než jsem předpokládala.

Zároveň tuhle vzniklou situaci s láskou v srdci a pošetilým úsměvem v koutku vnímám jako dobrý a pevný základ pro místo sdílení, které má inspirovat dívky k tomu, být ženami se vším všudy.

Milé holky,

vždycky nevyjde vše tak, jak chceme – ať už v dětství, anebo v dospělosti -– a neznamená to nic víc, než že se stane něco jiného, nějak jinak… To je kouzlo života. Ženy vládnou uměním přijmout změny a přizpůsobit se jim tak, aby výsledek byl ku prospěchu všech.

Zatímco píšu, vnímám v celém těle, jak úlevné je, že jsem si dovolila nedokončit velký projekt včas (a přesto můžu zůstat spolehlivá), dovolila jsem si naplnit jen malé části témat (a přesto jsem pořád pracovitá), dovolila jsem si jednoduše být nedokonalá (a přesto se cítím schopná), dovolila jsem si být k sobě laskavá a ohleduplná (a přesto se necítím vinná nebo sobecká) a dokonce si dovoluji být upřímná v tom, co teď píšu, a možná je právě tento vzkaz tím prvním, díky kterému nakonec překonám svůj ostych psát a komunikovat skrze neosobní počítač s mnoha lidmi naráz. Všechno zlé je pro něco dobré, takže kdo ví…

Ať je vám všem inspirací tato odvaha dovolit si něco nezvládnout právě proto, aby byl nakonec výsledek ten nejlepší.

Milé ženy,

tímto vyslovuji poprvé své přání brzy poznat úžasnou bytost s nohama pevně na zemi, která dodá Měsíčnímu království trochu ze své vůně a chuti a bude inspirovat tím, kým sama je, kterou zajímá a naplňuje práce s dívkami v té nejkomplexnější rovině a která má chuť spolu-tvořit, která bude zkušená v počítačovém světě a vůbec ve světě :), bude mít chuť pečovat o facebook nebo webové stránky, vytvářet pro Měsíční království databázi informací, míst a osob, které se jednotlivým tématům z menu věnují. Nabízím spolupráci jedné nebo i více ženám. Může to být pravidelná radost při malém miminku nebo doplňující aktivita k vlastnímu poslání.

Srdečně zvu Vás, kdo se zabýváte tématy Měsíčního království ve svých činnostech a posláních, abyste se stali součástí vznikající databáze, která bude na stránkách k dispozici.

Stejně tak přijímám k umístění na mapu místa setkávání, centra rozvoje a dalších aktivit nebo klubovny, na které se mohou dívky, maminky i ženy ve svém okolí obracet.

V případě zájmu se mi prosím ozvěte e-mailem. Děkuji

Linda